Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

E-Urząd bez wychodzenia z domu

Oddajemy do Państwa użytku nową platformę cyfrową

CYFROWYGRODZISK.PL

Jest to Urząd Miejski w postaci cyfrowej i elektronicznej. Mogą Państwo bez wychodzenie z domu załatwić sprawy administracyjne poprzez e-usługi, przy wykorzystaniu profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego. Mogą Państwo także sprawdzić stan swoich podatków, opłacić je czy połączyć się z systemami elektronicznymi szkół i przedszkoli. 

 

W GMINIE MOŻNA PŁACIĆ ELEKTRONICZNIE ZA OPŁATY LOKALNE

Dla mieszkańców gminy oraz klientów Urzędu Miejskiego, którzy chcą uiszczać opłaty nowocześnie i bezpiecznie, czyli w formie bezgotówkowej uruchomiliśmy internetową usługę pod poniższym linkiem: kliknij tutaj lub klikaja na ikonkę powyżej.

Zalogować do usługi można się za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości internetowej za pomocą bezpiecznego połączenia zabezpieczonego certyfikatem.

Aby rozpocząć korzystanie z usługi EBOI konieczne jest założenie konta pod adresem www.pz.gov.pl, a następnie złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego. Profil Zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy urzędowej korespondencji. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z urzędów: ZUS lub skarbowym.

Logowanie za pomoca Profilu Zaufanego
W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.


Chcesz sprawdzić swoje zobowiązania wobec Urzędu, np. wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego itp.? W chwili obecnej możliwe jest również logowanie do Elektronicznego Biura Obsługi za pomocą bankowości elektronicznej banków które zintegrowały się z Profilem Zaufanym:

  •  
  • Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?
  • Nie masz czasu na wizytę w urzędzie?

Dzięki nowej usłudze system umożliwia wyświetlenie informacji o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miejskiego w zakresie:

  • Podatku od nieruchomości;
  • Podatku rolnego;
  • Podatku leśnego;
  • Podatku od środków transportowych.
  • Faktury na rzecz Gminy  -/projektowane jest równięż pobieranie tych faktur z Platformy Eboi/ 

Dzięki nowej usłudze:

  • otrzymasz możliwość dokonania płatności przez Internet,
  • zapłacisz swoje zobowiązania terminowo i unikniesz odsetek od nieterminowo opłaconych należności.

Informujemy również, że w kasie Urzędu Miejskiego udostępniona została usługa umożliwiająca dokonywanie wspomnianych wpłat przy użyciu kart płatniczych.

NOWE E-UŁUGI i E-FORMULARZE 
Zostały także udostępnione dla Państwa nowe usługi elektroniczne, które pozwolą na załatwianie spraw z Urzędem bez wychodzenia z domu.

Między innymi sprawy obywatelskie czy podatkowe. Zapraszamy

Lista usług: 

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności

Figurowanie w ewidencji podatników podatku

Wielkość gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Zezwolenie na uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek- dzierżawa gruntu

Wniosek o udzielenie dotacji finansowej z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o informacje w sprawie opłaty za dzierżawę

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wielkość użytków rolnych gospodarstwa

Wniosek o informacje w sprawie podatku od środków transportowych

Wniosek o informacje w sprawie wieczystego użytkowania

Wniosek o informacje w sprawie podatku od psów

Zwolnienie z lekcji

Płatność składek w szkole

Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”

1