Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

Inwestycje w Gminie Grodzisk Wielkopolski

Przebudowa ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
 
W lipcu  zakończono prace związane z przebudową ulicy Słowackiego. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia chodników i ulicy z kostki betonowej, miejsca parkingowe oraz sieć kanalizacji deszczowej.  
 
 
 
Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji.
 
W lipcu zakończono również prace związane z remontem budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji. W ramach prac wykonano wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji budynku, wykonano roboty budowlane wewnątrz budynku dworca oraz wyposażono dużą salę w meble. Dla celów turystyki i rekreacji w sąsiedztwie budynku zamontowano drewnianą altanę ogrodową wraz z montażem małej architektury.  Projekt był współfinansowany ze środków PROW. 

Operacja pod nazwą „Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji”, mająca na celu utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez adaptację budynku dawnego dworca PKP oraz zagospodarowanie terenu przy budynku na cele rekreacji plenerowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 
Budowa oświetlenia ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Wlkp. 
 
W minionym miesiącu zakończono budowę oświetlenia przy ulicy Żwirki i Wigury. W ramach zadania wykonano montaż słupów oświetleniowych stylizowanych wraz z oprawami.
 
 
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp.
 
Trwają prace wykończeniowe w budynku szkoły podstawowej. W ramach prowadzonej inwestycji  od strony północnej istniejącego budynku szkoły powstanie dwukondygnacyjny obiekt mieszczący 6 izb lekcyjnych wraz z węzłami sanitarnymi, kotłownią, klatką schodową i łącznikiem między budynkami. W sąsiedztwie budynku wykonane zostaną również ścieżki z kostki betonowej oraz dojście do szkoły.
 
Przebudowa ulicy Gnińskiej w Grodzisku Wlkp.
 
Trwają prace związane z budową nawierzchni jezdni ulicy Gnińskiej z kostki betonowej w formie ciągu pieszo - jezdnego oraz kanalizacji deszczowej. Na obecnym etapie wykonano prace ziemne oraz podbudowy i rozpoczęto układanie nawierzchni z kostki betonowej.
 
Remont odcinka drogi w Kąkolewie.
 
Trwają prace związane z remontem odcinka drogi gminnej w Kąkolewie (od budynku OSP do budynku szkoły). W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz regulacją odwodnienia.
 
 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Wlkp.
 
Trwają prace związane z remontem budynku szkoły. W ramach prac wykonany zostanie remont pomieszczeń sanitarnych, administracyjnych, korytarzy, auli oraz izb na II i III piętrze. 
 
Przebudowa drogi gminnej z Grodziska Wlkp. do Słocina – etap II.
 
W dniu 12 lipca br. gmina podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej z Grodziska Wlkp. do Słocina – etap II o łącznej długości 0,581 km. W wyniku przebudowy drogi szerokość jezdni uregulowana zostanie do 6 m. Jezdnia otrzyma nową nawierzchnię mineralno - asfaltową. Na całej długości drogi wykonana zostanie droga dla pieszych i rowerów oraz chodnik. Cały odcinek drogi zostanie oświetlony latarniami ulicznymi z energooszczędnymi oprawami typu LED z regulacją mocy. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie wsi wykonane zostanie jedno wyniesione przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i sygnalizacją ostrzegawczą. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzaniem wód do kanalizacji deszczowej i jej nowych elementów. Prace rozpoczną się 13 sierpnia.