Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

Obowiązki gminy dotyczące zwierząt bezdomnych

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 

Gmina Grodzisk Wielkopolski zapewnia zwierzętom bezdomnym schronienie poprzez ich umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach.

W roku 2018 w schronisku w Obornikach umieszczono 8 psów. W roku 2017 umieszczono w schronisku 16 psów.

Do czasu umieszczenia w schronisku zwierzęta czasowo przebywają w przytulisku prowadzonym przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.

Zwierzętami w przytulisku opiekują się wolontariusze, którzy również zajmują się poszukiwaniem dotychczasowych lub  - jeśli taki się nie zgłosi – nowych właścicieli dla zwierząt. Odbywa się to za pomocą profilu społecznościowego
https://www.facebook.com/Przytulisko-w-Grodzisku-Wlkp-253337961810056/

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. ul. Kościańska 31, 62-065 Grodzisk Wielkopolski na podstawie podpisanej umowy. Odbywa się ono po uzyskaniu zgłoszenia od mieszkańców.

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ochronie przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela.

Ważne jest również by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:
-prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
-o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
-nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
- nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw,
- sprzątanie pozostawionych przez psy nieczystości.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.