Odznaczenia za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

W środę, 27 listopada, podczas obrad Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wręczył trzem mieszkańcom naszej gminy zaszczytne odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
Odznaczenia przyznano decyzją kapituły oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego. W uroczystości uczestniczył Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szymański.
Mirosława Szpot – wieloletnia Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, zaangażowana od wielu lat w życie gminy, wspierająca wiele inicjatyw służących mieszkańcom, Dorota Momot – od lat dbająca o poprawę jakości życia kobiet na wsi, zaangażowana w budowanie ich poczucia własnej wartości oraz integrująca od wielu lat środowiska wiejskie oraz Jan Koza – wieloletni Sekretarz Gminy, dla którego praca na rzecz rozwoju gminy Grodzisk Wielkopolski była prawdziwą pasją, odznaczeni zostali za swój szczególny wkład w budowę potencjału gospodarczego, kulturalnego i społecznego Wielkopolski oraz wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju środowiska wiejskiego i  umacnianie tożsamości regionalnej.

Wyróżnionym gratulacje złożyli Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan i Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron.

 

Najchetniej czytane

2019-08-30
Konkurs na Najpiękniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy w gminie Grodzisk Wielkopolski 2019 rozstrzygnięty
2019-10-07
Emblematy na groby grodziskich Powstańców Wielkopolskich
2019-11-29
Grodziski Jarmark Świąteczny - ZAPRASZAMY!!!
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2019-09-23
INFORMACJA BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie współfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski przewozów autobusowych realizowanych przez spółkę PKS Poznań S.A.
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim