Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Numer PESEL

Numer PESEL

Wymagane dokumenty

  • wniosek o nadanie numeru PESEL  - wniosek można pobrać i wypełnić, a następnie wydrukować obustronnie. Jeżeli nie możesz wydrukować, wniosek można pobrać w urzędzie i wypełnić;
  • dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Wniosek można złożyć osobiście lub można to zrobić  pełnomocnik. Wniosek można  złożyć również drogą elektroniczną - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

We wniosku należy wpisać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakaś instytucja wymaga od Ciebie numeru PESEL, powinna Ci wskazać podstawę prawną.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski 

ul. Stary Rynek 1 
62-065 Grodzisk Wielkopolski

USC - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1, 
poniedziałek w godzinach 8;oo - 16:oo; wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:oo - 15:oo,

Opłaty

- Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.     

Termin i sposób załatwienia

Wniosek zostanie przyjęty od razu. Jeśli podstawa do nadania numeru PESEL będzie właściwa  - organ  wyśle powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. Jeśli we wniosku będą jakieś braki - organ poprosi o ich uzupełnienie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.  657 i 2286 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z  dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1984).

Tryb odwoławczy -  brak

Załączniki do pobrania:

wniosek o nadanie numeru PESEL