Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku

Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku
Podstawa prawna:
Art. 306a , 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Teks jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmianami )
Zgodnie z art. 72, § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku z jednoczesnym wskazaniem  jej zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań  (zaznaczyć rodzaj podatku)
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa opłata skarbowa
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Miesiąc
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Finansowy
pok. nr 5
tel. (061) 44 53 086
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć w biurze obsługi mieszkańca.
VI. UWAGI:
Brak