Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Transkrypcja zagranicznych aktów w polskie księgi

Transkrypcja zagranicznych aktów w polskie księgi
 
Podstawa prawna:
Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Oryginał zagranicznego dokumentu
  2. Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego
  3. Dowód osobisty (do wglądu)
II. OPŁATY:
· opłata za decyzję - 50,00 zł,
(Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 15 maja 2015 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
(wpłacać na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.)
UWAGA! Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie UM.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach skomplikowanych do 60 dni
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Stary Rynek 1 , 62-065 Grodzisk Wlkp.
pok. nr 11,  tel. (061) 44 53 060
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie składa się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika USC.
 
VI. UWAGI:
Brak