Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej

Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej
Podstawa prawna:
Art. 13, ust. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 13a ustawy o podatku rolnym – przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych
·         żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
·         osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej,
prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%. Natomiast przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych wyżej, które bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%.
Przedmiotowe ulgi stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
·Uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełnienia
obowiązku służby wojskowej
· Potwierdzenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa nie występuje
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Miesiąc
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Finansowy
pok. nr 5
tel. (061) 44 53 087
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie należy złożyć w biurze obsługi mieszkańca.
VI. UWAGI:
Brak