Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

 • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców 

Wymagane dokumenty
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, wydaje na wniosek zaświadczenia z prowadzonych przez siebie rejestru mieszkańców.

Wydawane zaświadczenia najczęściej wykorzystywane są w sprawach:

 • sprzedaży mieszkania - zaświadczenie przedstawiane u notariusza, że nikt nie jest zameldowany,
 • zamianie, wykupie lub regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • ubiegania się o lokal socjalny,
 • ubiegania się o stypendium,
 • przedstawiania informacji w ZUS-ie, urzędzie skarbowym, sądzie, itp.,
 • potwierdzania nr PESEL czy adresu zameldowania.

Możesz uzyskać takie zaświadczenie pod warunkiem wykazania tzw. interesu prawnego oraz potwierdzenia tego odpowiednimi dokumentami.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

- dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. dokument potwierdzający prawo do lokalu, w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości zameldowanych osób oryginał do wglądu,   
- dowód wniesienia opłaty skarbowej,
- jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Miejsce złożenia dokumentów                                                                                           

Urząd Miejski 
ul. Stary Rynek 1 
62-065 Grodzisk Wielkopolski

USC - Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 1, 
poniedziałek w godzinach 8;oo - 16:oo; wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7:oo - 15:oo,

Opłaty

 • opłata skarbowa 17 zł od wydanego zaświadczenia,
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielonego przez Ciebie każdej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.                                                                                       

Termin i sposób załatwienia

Informacje, o które wnioskujesz zostaną Ci udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w formie postanowienia.                                                                        

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, które składa się w terminie 7 dni.