Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Zgłoszenie działalności gospodarczej, zmina, zaprzestanie, wznowienie, zawieszenie

Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej
Podstawa prawna:
Art. 7a ust.1 i art 7b ust.1 w związku z art. 7d ust 2 ustawy z dnia  19 listopada 1999r.- Prawo Działalności Gospodarczej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
·  Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej.
 Do wglądu: 
·  dowód osobisty osób ubiegających się o wpis
II. OPŁATY:
Opłata administracyjna:
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wydział Organizacyjno Społeczny
pok. nr 6
tel (061) 44 53 045
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W szczególnych wypadkach, kiedy wymagana jest koncesja, zezwolenia, upoważnienie
wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sali obsługi interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w sali obsługi interesanta lub biurze prowadzącym sprawę.
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
·  osobiście przez wnioskodawcę;dokument odbiera się w sali obsługi interesanta
·  za pośrednictwem poczty lub biura prowadzącego sprawę
 
 
 
 
 
Załączniki: