Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4234

Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. z 2016 r. poz. 10)
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.      Wniosek o zmianę imienia i nazwiska
2.      Dowód osobisty do wglądu.
3.      Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy.
4.      Odpis skrócony aktu małżeństwa (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim).
5.      Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci.
 
II. OPŁATY:
·         za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia i nazwiska - 37,00 zł.
(Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 15 maja 2015 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
(wpłacać na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.)
UWAGA! Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie UM.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
14 dni, w sprawach skomplikowanych miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Stary Rynek 1 , 62-065 Grodzisk Wlkp.
pok. nr 11,  tel. (061) 44 53 060
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
VI. UWAGI:
1.      Zmiana imienia i nazwiska mogą być orzeczone tylko w stosunku do obywatela polskiego lub osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej.
2.      Wniosek z uzasadnieniem każdy składa tylko w swoim imieniu osobiście lub pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym.
3.      Osoby zamieszkałe za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej.
4.      Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami szczególności, gdy wnioskodawca nosi nazwisko:
  • ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,
  • o brzmieniu niepolskim,
  • posiadające formę imienia,
5.      Wniosek podlega uwzględnieniu także, gdy pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.
6.      Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem
7.      Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.
8.      Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.
9.      W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia władzy opiekuńczej.
10.  Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).