Historia, która nie powinna - a jednak się powtórzyła....

Nie tak dawno, bo zaledwie 10 kwietnia zamieszczaliśmy informację o porzuconych  materiałach budowlanych i znów zmuszeni jesteśmy informować o ponownym zaśmieceniu tego samego miejsca, przy drodze gruntowej Grąblewo – Ptaszkowo, podobnymi materiałami.
Trudno nam zrozumieć cel i zasadność takich zachowań, gdyż odpadów można pozbyć się zgodnie z przepisami. Przy tak poważnym - jak wynika ze pozostawionych śmieci - remoncie, koszt około 450 zł za tonę odpadów nie jest kwotą niemożliwą do zapłacenia. Planując remont, powinniśmy, jako świadomi i odpowiedzialni obywatele lokalnej społeczności wkalkulować koszty pozbycia się odpadów remontowych właściwie,  nie pozostawiając ich byle gdzie.
Koszty naprawienia szkód ponoszą wszyscy mieszkańcy, gdyć za usunięcie odpadów i uporządkowanie terenu zapłacimy z Budżetu Gminy.
Drodzy Państwo, nie myślmy tylko o sobie, wspólnie zadbajmy o czystość i porządek w naszej gminie. Bądźmy odpowiedzialni!

Najchetniej czytane

2019-08-30
Konkurs na Najpiękniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy w gminie Grodzisk Wielkopolski 2019 rozstrzygnięty
2019-07-15
Konkurs "Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2020"
2019-10-07
Emblematy na groby grodziskich Powstańców Wielkopolskich
2019-08-26
Kalendarium wydarzeń w gminie Grodzisk Wielkopolski - wrzesień 2019 r.
2019-08-23
Awans Zawodowy Nauczycieli
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim