Literacki i fotograficzny konkurs antysmogowy

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęli w październiku kolejną akcję uświadamiającą, dotyczącą zagrożeń jakie niesie smog. Podczas pokazów, pracownicy pokazywali  i omawiali sposoby zmniejszania zadymienia między innymi poprzez używanie odpowiedniego opału oraz prawidłowe rozpalanie w piecu. Jako jedni z pierwszych, w pokazach udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w  Grodzisku Wielkopolskim. Idąc za ciosem, Szkoła przygotowała konkurs przyrodniczy na wiersz lub zdjęcie pt.„Smog nas truje”. Organizatorami konkursu były nauczycielki: Magdalena Zadoń, Maria Ptaszyńska i Lidia Baum. Zgłoszone prace były oceniane przez organizatorów oraz polonistkę - Grażynę Wiśniewską. W konkursie literackim I miejsce zajęły  Dominika Marcianiak oraz Natalia Wojciechowska.  II miejsce przyznano Patrycji Siejek. III miejsce zajęła Natalia Flieger. W konkursie fotograficznym natomiast zwyciężyła  Nikola Koska. Cieszymy się, że młodzież tak chętnie angażuje się w działania związane z ekologią  i mamy nadzieję, że wiedzę tę stosują w praktyce, edukując członków swoich rodzin.

 

Najchetniej czytane

2019-08-30
Konkurs na Najpiękniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy w gminie Grodzisk Wielkopolski 2019 rozstrzygnięty
2019-10-07
Emblematy na groby grodziskich Powstańców Wielkopolskich
2019-08-23
Awans Zawodowy Nauczycieli
2019-08-26
Kalendarium wydarzeń w gminie Grodzisk Wielkopolski - wrzesień 2019 r.
2019-09-23
INFORMACJA BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie współfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski przewozów autobusowych realizowanych przez spółkę PKS Poznań S.A.
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim